Ta la phom - VN86 Club

Ngày hội hiến máu

🌻 🌻 🌻 Giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại! Các thầy cô giáo của trường ta la phom rất vui khi được dâng tặng giọt máu hồng góp sức nhỏ cho cây đời mãi mãi xanh tươi! 🎄 🎄 🌳 🌳 🌳 🌝 🌝 🌝

Trả lời