Ta la phom - VN86 Club

Kết quả cuộc thi GV tự làm đồ dùng dạy học, xây dựng KHBH Stem cấp thành phố

Bằng lòng nhiệt thành, tâm huyết, trách nhiệm và sáng tạo, các thầy cô giáo trường ta la phom đã đạt được thành công với 01 giải nhất, 01 nhì, 01 ba và 04 KK trong cuộc thi GV tự làm đồ dùng dạy học; xây dựng kế hoạch bài học Stem cấp Thành phố.

Trả lời