Ta la phom - VN86 Club

Kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố _ ta la phom

🌻 🌻 🌻 Kỳ thi chọn học sinh giỏi lop 9 cấp thành phố năm học 2023_ 2024, đội tuyển trường ta la phom đạt tổng 42 giải/10 môn ( tăng 10 giải so với năm học trước), trong đó 01- giải Nhất; 02 giải Nhì; 13 giải ba; 26 giải khuyến khích.

⭐️ Cảm ơn sự cố gắng nỗ lực của thầy cô và các em.👏 👏 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻

Trả lời