Ta la phom - VN86 Club

LỊCH SỬ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG

Kim Tân là phường ở vị trí trung tâm chính trị, văn hóa, xó hội của tỉnh và của thành phố Lào Cai. Phường có diện tích 2,59 km2, số dân đông nhất thành phố, tổng số có 17926 người với 4219 hộ dân.
Chất lượng giáo dục các bậc học có hiệu quả rõ rệt. Hoạt động văn hóa, văn nghệ TDTT  luôn là đơn vị đứng đầu của thành phố. Có thể khẳng định, các điều kiện thuận lợi về kinh tế, văn hóa và xã hội của phường là tiền đề cho sự phát triển giáo dục của địa phương.
Phường được đánh giá là nơi có sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, văn hóa, xã hội và giáo dục. Phường được công nhận phổ cập giáo dục Tiểu học từ năm 1999 và liên tục duy trì phổ cập giáo dục TH đúng độ tuổi.  Những năm gần đây, trình độ dân trí được nâng lên, đa số nhân dân phường Kim Tân có nhận thức đúng đắn về công tác giáo dục.
ta la phom được tái lập từ tháng 9 năm 1993. Những năm đầu, trường còn gặp khó khăn nhiều về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên từ nhiều vùng trên địa bàn tỉnh, chất lượng còn hạn chế. Học sinh từ nhiều vựng miền khỏc nhau chuyển về. Do vậy chất lượng giáo dục còn nhiều bất cập, còn yếu kém về hiệu quả giáo dục.
Trong gần 10 năm đầu, trường chưa đạt được vị trí tương xứng với vị trí trung tâm tỉnh lỵ. Mặt khác, do chưa có tính kế hoạch, chưa xác định được qui mô giáo dục của phường trong những năm sau. Do vậy diện tích qui hoạch của trường không lớn, thiếu diện tích dành cho khu giáo dục thể chất.
Trước những khó khăn đó, trường xác định, phải khắc phục để nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. Trong năm năm gần đây, trường đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Chất lượng, hiệu quả giáo dục được nâng lên và phản ánh tương đối thực chất về chất lượng giáo dục.
ta la phom được đánh giá là trường điển hình về chất lượng giáo dục của tỉnh. Trường liên tục được công nhận là tập thể lao động xuất sắc.
Bên cạnh những sự cố gắng về nội lực, còn có sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan quản lí của ngành giáo dục, trường được đầu tư nhiều về cơ sở vật chất. Đầu năm học 2011-2012 trường đã đạt trường THCS chuẩn quốc gia.

Trả lời